Let op: Tweakers stopt per 2023 met Tweakblogs. In dit artikel leggen we uit waarom we hiervoor hebben gekozen.

Software Brother MFC-J6930DW

Door teacup op vrijdag 26 april 2019 21:01 - Reacties (0)
Categorie: Hardware, Views: 1.652

Inhoud
1 Softwareblog Brother MFC-J6930DW
1 Beheer op afstand
2.1 Remote Setup
2.2 BRAdmin Professional
2.3 Webserver
3 Functieanalyse beheer software
3.1 Algemeen
3.2 Netwerk Algemeen
3.3 Bedraad Netwerk
3.4 Draadloos Netwerk
3.5 Print
3.6 Scan
3.7 Fax
3.8 Adresboek
3.9 Beheerder
3.10 Samenvattend
3.10.1 BRAdmin
3.10.2 Remote Setup
3.10.3 Webserver
4 Advanced print options
5 Smartphone interface
5.1 Windows Phone
5.2 Android


chapter_1
Bij de ingebruikname van de Brother MFC-J6930DW passeerde nogal wat software de revue die ook gebruikt zal worden bij Brother hardware in het algemeen. In productreview: Brother MFC-J6930DW review door teacup kon hiervoor onvoldoende ruimte worden gemaakt.


chapter_2
Wat in de review maar wat schetsmatig aan de orde was gekomen zijn de programma’s waarmee de multifunctional op afstand kan worden beheerd. Aangestipt is dat de configuratie kan worden aangepast door de tools Remote Setup, BRAdmin en de webserver van de multifunctional zelf.

Hierbij kan ik mij voorstellen dat bij veel lezers de vraag is opgekomen welk programma nu in welke situatie wordt gebruikt. Een punt van kritiek naar Brother toe is dat ze al deze software zonder al te veel duiding over haar klanten uitstort. In de review heb ik zelf mijn voorkeur uitgesproken voor de web interface die de webserver van de multifunctional zelf verzorgt.

Hieronder wil ik wat concreter maken wat nu precies door welke software tool wordt afgedekt. Het wordt dan wat meer helder waar gaten in de functionaliteit zijn gevallen en of er toch rechtvaardiging is de drie tools naast elkaar te gebruiken, omdat ze alle drie mogelijkheden hebben die niet door beide andere tools worden afgedekt. Ook zijn in deze blog alle informatie schermen van de tools te bekijken. Helemaal voorkomen dat er overlap zal zijn met de review kan ik helaas niet.


chapter_21
Met Remote Setup wordt een instellingen interface geboden die toegang geeft tot een aantal hardwarematige instellingen van de multifunctional. Denk hierbij aan instellingen als:
 • Volumes van Bel, Toon en Speaker
 • Intensiteit schermverlichting display
 • Timers voor het dimmen van de display, de slaapstand en de aan/uit stand.
 • Faxinstellingen en adresboek voor Faxnummers
 • TCP/IP wired, TCP/IP wireless en ethernetinstellingen.
Remote setup kan zijn werk niet offline doen, connectie met de multifunctional is nodig. Alleen het adresboek is in een Remote Setup Dial Data File (*.RMD) te exporteren. Instellingen + adresboek zijn in een Remote Data Setup (*.RMS) file te exporteren. Het *.RMS file is alleen voor dit specifieke multifunctional type te gebruiken. Het *.RMD is echter apparaat en fabrikant onafhankelijk.

Bekijk de schermen hieronder om de beschikbare instellingen met wat meer detail te bekijken.
chapter_22
BRAdmin (Professional) biedt de mogelijkheid om de apparaten die aan je netwerk zijn gekoppeld langs het TCP/IP-protocol te beheren en monitoren. Dit monitoren geldt niet alleen voor Brother machines, maar voor alle apparaten die gehoorzamen aan het SNMP-protocol (Simple Network Management Protocol). Brother machines kunnen hiernaast op afstand worden gemanaged. BRAdmin Professional heeft een grote overlap met de eerdergenoemde Remote Setup. Beide oplossingen kunnen naast en los van elkaar worden gebruikt.

Waarin BRAdmin echt iets toevoegt is dat je in een oogopslag voor meerdere apparaten de printer- en printservergegevens zijn te controleren. De device status is manueel geforceerd te verversen. De lijst aan apparaten is als een CSV-file te exporteren, zodat ze gemakkelijk in een spreadsheetprogramma is te importeren.

De opgaaf van activiteiten van het device wordt nog veel uitvoeriger gecommuniceerd nadat het device is geselecteerd. Allerlei deelcounters zijn dan uit te lezen, en wat er op afstand is in te stellen is via deze interface te benaderen.

Volgens opgave van Brother is de meest recenter versie van BRAdmin Professional tot het volgende in staat:
 1. Uiteenlopende printer- en printservergegevens, zoals het aantal uitgeprinte pagina’s, het actuele IP-adres, MAC-adres en de huidige Firmware versie.
 2. Andere SNMP-printers of fax-, DCP- of MFC-apparaten bekijken.
 3. Ondersteuning voor TCP/IP of IPX/SPX-protocollen (IPX/SPX alleen voor 32bit OS)
 4. Massaconfiguratie van instellingen voor printers of printservers. Een groep printers of fax-, DCP- of MFC-apparaten zijn individueel of als groep te configureren.
 5. Webpagina starten van Brother printers, fax-, DCP- en MFC-apparaten die over een geïntegreerde webserver beschikken.
 6. Meerdere printers, fax-, DCP- en MFC-apparaten kunnen worden gerangschikt in groepen
 7. Eenvoudige toegang tot de allernieuwste informatie over uw product op de homepage van dat apparaat in het Brother Solutions Center.
 8. Remote deployen van gedownloade upgrades op een of meer Brother printers, fax-, DCP- en MFC-apparaten
 9. Waarschuwing per e-mail. Als op een apparaat een storing ontstaat, wordt een e-mailbericht verzonden naar verschillende gebruikers om hen van het probleem op de hoogte te stellen.
 10. In een logbestand vastleggen van het apparaat gebruik van apparaten die SNMP ondersteunen.
 11. Lokaal aangesloten apparaten bewaken (USB en parallel, in combinatie met BRPrint Auditor).
Geavanceerde detectie-instellingen zijn verder:
 • Agentcommunicatie met externe 'agent'-pc’s die lokale apparaat gegevens in verschillende sub netwerken kunnen verzamelen.
 • Schedule Setting (Planning instellen). Gebruik de geplande detectiemethode zodat nieuwe apparaten op bepaalde tijdstippen van de dag of op bepaalde dagen worden gedetecteerd.
 • IP Unicast-instellingen stellen BRAdmin Professional in staat om apparaten te detecteren die een IP-adres in een bepaald IP-bereik hebben.chapter_23
De multifunctional heeft een eigen webserver. Deze is te benaderen via BRAdmin Professional of via het webadres http://<lokaal IP-adres>/general/status.html. De web interface is de meest comfortabele interface van de drie interfaces om remote de Brother MFC-J6930DW mee te beheren.
De functionaliteit van de webserver is onderverdeeld tussen algemene instellingen, het adresboek, fax-, print- en scan-instellingen, het Administrator password en de Netwerkinstellingen.

De algemene tab laat een statusoverzicht van de multifunctional zien, met onder anderen de inktstatus. Energie gerelateerde instellingen voor geluidvolumes, paraat status en schermactiviteit worden in deze tab ingesteld.

In het tweede tabblad kunnen de fax-adressen worden ingevuld. Deze lijst is dus fysiek in het apparaat geheugen aanwezig en hiermee centraal beschikbaar.

Bij de fax instellingen zijn de zend- en ontvangst-setups te configureren en zijn rapportage functies in te stellen. Remote is ook naar een PC met een PC-Fax programma te versturen.

Belangrijk zijn de standaardinstellingen van print-trays. Voor ons in Europa is het wel het meest handig deze standaard op A4 formaat in te stellen. Ook is voor het printen een stille modus in te stellen.
chapter_3
Omdat ik achterbleef met de vraag of er nu een type beheersoftware is die de anderen achter zich laat heb ik de moeite genomen de functionaliteiten van de drie software opties in kaart te brengen Hieronder zien jullie de overzichten hiervan met wat commentaar. Om de lijst van instellingen wat behapbaar te maken heb ik ze onderverdeeld in de groepen Algemeen, Netwerk algemeen, bedraad netwerk, draadloos netwerk, Print, Scan, Fax, Adresboek en Beheerder.


chapter_31
Bij algemene settings is statusinformatie, netwerk identiteit, firmware, verschillende status counters die het aantal handelingen van de multifunctional bijhouden en enkele andere algemene configuratie instellingen terug te vinden.

BRAdmin biedt als enige tool alle counterinformatie over hoeveel pagina’s zijn geprint, gekopieerd en gescand. Meer algemene informatie als device identiteit en status wordt ook door de Webserver getoond.

BRAdmin biedt gek genoeg geen settings aan voor Auto Power off, Sleep time, de verschillende volumes en display intensiteit en dim timer interval. Dit wordt door Remote Setup en de Webserver beter afgedekt.
chapter_32
Netwerk algemeen heb ik door de hoeveelheid settings in twee stukken gedeeld. In de Remote Setup is bar weinig aan algemene netwerkinstellingen te configureren.

Voor het configureren van services zijn zowel BRAdmin als de webserver te gebruiken. Ook voor het instellen van de vele opties voor het versturen van notificaties door de multifunctional zijn beide pakketten te gebruiken.

Het regelen van certificering is gek genoeg weer alleen met de webserver te doen.Op het vlak van het instellen van de door de multifunctional gebruikte protocollen (zoals TCP/IP, SNMP, LDP, IPP, Mopria, Air Print, Google Cloud print) zijn met zowel BRAdmin als de webserver wel te configureren.

Het LDAP-protocol, met meerdere instellingen, is echter alleen via BRAdmin goed in detail te configureren.

Het SNTP-protocol, voor de synchronisatie van tijd, is in iets meer detail in de Webserver te configureren.

Tenslotte heeft BRAdmin de mogelijkheid om op afstand de multifunctional te resetten, te rebooten en testpagina’s te laten printen.
chapter_33
Remote Setup biedt wat basis instellingen specifiek voor bedraad netwerk. Denk hierbij aan IP-adres, Subnet mask en Gateway. Ook is de boot methode en de ethernet mode te kiezen.

Ook nu zijn BRAdmin en de webserver vollediger in hun mogelijkheden om bijvoorbeeld de Primary en secondary WINS- en DNS-server IP’s te kunnen instellen, of je gebruik wilt maken van NETBIOS en om voor het standaard gebruik van een ipv6 adres te kiezen.
chapter_34
Bij het wireless netwerk doet Remote Setup iets meer mee. Zo zijn Primary en secondary WINS- en DNS-server IP’s met alle drie de beheersprogramma’s in te stellen. Voor Remote Setup blijft het verder wel beperkt tot weer het kunnen instellen van IP-adres, Subnet mask, Boot method en Gateway.

Remote Setup biedt als enige wel de mogelijkheid om APIPA (Automatic Private IP Addressing). Dit is een Microsoft ding waarmee een IP-adres en Subnet mask door het OS gekozen kunnen worden bij (tijdelijke) afwezigheid van een DHCP-service of een vast IP. APIPA accentueert hiermee ook dat Remote Setup met name voor de thuisgebruiker is beoogd.

Voor andere settings, als het Netwerk SSID en channel, Network Encryption Key (ijlt na met alleen WEP), cliënt + server certificaat verificatie en IPv6 zijn echter weer BRAdmin en de webserver nodig.


Opmerking: De grijze velden met een I erin zijn uitsluitend informatiefuncties.


chapter_35
Bij de voorinstellingen voor het printen schittert BRAdmin van afwezigheid. Die biedt hiervoor geen functionaliteit.

De webserver biedt wat mogelijkheden om verschillende papier typen en grootten voor te configureren en wat het standaard gebruik voor de verschillende lades is.

Remote setup biedt voorinstellingen voor Quality, Brightness, Contrast, Crop, Borderless en Datum.

Gek genoeg is er geen enkele overlap tussen de instellingen van de Webserver en de Remote Setup. Op zich is het nog wel te begrijpen dat de output format instellingen in de Remote Setup zijn terug te vinden, omdat die meer iets zijn voor privégebruikers.
chapter_36
De Scan instellingen verschillen niet veel van de Print instellingen. Ook bij de scan instellingen is nagenoeg geen enkele overlap tussen de instellingen van de Webserver en de Remote Setup, op de Auto Crop setting na. En ook voor de scan instellingen biedt de BRAdmin software gebruikers bijna niets, op de Pull scan setting na dan (scannen vanaf de PC).

De webserver biedt gebruikers de meeste scaninstellingen. Scan to FTP, Scan to network, Scan to media, Add date and time, Filetype, kwaliteit, auto crop, dubbelzijdig, ADF automatisch uitlijnen, helderheid en contrast.

Met Remote setup is het scantype, de resolutie en de documenttypes voor zwart wit, grijze en kleur uitdraaien in te stellen.
chapter_37
Ook bij de Fax instellingen is BRAdmin niet aanwezig. FAX is oude functionaliteit. Dat Remote Setup in verhouding veel FAX-instellingen heeft verteld mij dat Remote Setup al wat oudere oorsprong heeft.

Maar ook de webserver biedt genoeg FAX instellingen. Beide webserver en Remote Setup bieden de basis instellingen. De webserver is daarnaast in staat om de kleurinstelling, het contrast, de documentgrootte, en automatische nummerherhaling en wat nummerkeuze voorinstellingen.
Remote Setup onderscheidt zich in wat meer XMIT en remote fax instellingen.
chapter_38
Zowel Remote Setup als de webserver dekken de instellingen voor het adresboek redelijk af. De webserver is alleen in staat om adressen toe te voegen aan de nummers, maar Remote Setup is weer in staat om ene tweede nummer op te slaan. BRAdmin biedt geen instellingen.
chapter_39
Remote Setup biedt alleen tijdzone, zomer- en wintertijd en tijdsynchronisatie met de PC tijd. Dit laatste duidt op een directe verbinding met een PC host, via bijvoorbeeld de USB aansluiting. Deze instellingen zin dus ook weer voor privé gebruik. Afgezien van de secure function lock, die ook door BRAdmin wordt aangeboden is de rest van de instellingen alleen in de Webserver te vinden.
chapter_310
Vooral opmerkelijk vond ik het dat de drie beheerspakketten zo bij elkaar wegliepen bij het printen, scannen en faxen. Bij de scan instellingen is op de Auto Crop setting na geen enkele overlap tussen de instellingen van de Webserver en de Remote Setup. Ook voor printen is er tussen de instellingen van beiden geen enkele overlap. Voor de scaninstellingen biedt de webserver de meeste opties.

De tijdsinstellingen bij Remote Setup duiden mij er verder op dat deze software meer rekening houdt met de situatie dat de multifunctional alleen een directe verbinding heeft met een PC host, via bijvoorbeeld de USB-aansluiting. Deze tijdsinstellingen, maar ook het gegeven dat de output format instellingen vooral in de Remote Setup zijn terug te vinden, duidt mij erop dat Remote Setup meer is bedoeld voor prive gebruikers.

FAX is oude functionaliteit. Beide webserver en Remote Setup bieden basisinstellingen. Dat Remote Setup in verhouding veel FAX-instellingen heeft verteld mij dat Remote Setup al wat oudere oorsprong heeft. Zowel Remote Setup als de webserver bieden trouwens ook instellingen voor het adresboek.

Afgezien van de secure function lock, die ook door BRAdmin wordt aangeboden is de rest van de instellingen vooral in de Webserver te vinden.

Mijn observatie is dat BRAdmin specifiek voor professioneel gebruik was bedoeld, en Remote Setup meer voor privé gebruik. Met zijn specifieke netwerkfuncties voor meerdere machines tegelijk heeft BRAdmin ook een duidelijke rol. Voor Remote Setup vind ik die rol veel minder duidelijk. Unieke instellingen waarmee Remote Setup zich onderscheidt slaan vooral terug op legacy toepassingen als fax en het gekoppeld zijn aan een host computer. Uiteindelijk kan Remote Setup volledig vervallen als haar rol is overgenomen door de webserver. Omdat de webserver machine georiënteerd is, en BRAdmin niet, vullen die twee stukken software elkaar aan.

Hieronder nog een keer een opsomming van de functionaliteiten, maar nu gesorteerd per softwaretype.


chapter_3101
Als enige biedt deze tool zowel counterinformatie als algemene instellingen aan. Als algemene netwerkinstellingen zijn services, notificaties en protocollen in te stellen. Het op afstand resetten, rebooten, het printen van testpagina’s en biedt als enige de mogelijkheid voor de configuratie van het LDAP-protocol.

Bedraad netwerkinstellingen zijn volledig met bijvoorbeeld het NETBIOS of het standaard gebruik van een ipv6 adres. Voor bedraad en draadloos zijn de Primary en secondary WINS- en DNS-server IP’s in te stellen. Voor het draadloos netwerk verder het Netwerk SSID en channel, Network Encryption Key, client + server certificaat verificatie en IPv6. Voor scannen wordt alleen een Pull scan setting aangeboden.

Voor het beheer wordt alleen secure function lock aan.


chapter_3102

Remote Setup biedt settings voor Auto Power off, Sleep time, volume en display instellingen. Er is echter weinig aan algemene netwerkinstellingen te configureren.

Specifiek voor bedraad netwerk zijn er wat basis instellingen als IP-adres, Subnet mask en Gatway. Ook is de boot methode en de ethernet mode te kiezen. Voor een draadloos netwerk zijn Primary en secondary WINS- en DNS-server IP’s zijn met alle drie de beheersprogramma’s in te stellen, zij het met Remote Setup iets beperkter. Remote Setup kan als enige APIPA (Automatic Private IP Addressing) instellen.

Voor scannen is het scantype, de resolutie en de documenttypes voor zwart wit, grijze en kleur uitdraaien in te stellen. Voor printen zijn Quality, Brightness, Contrast, Crop, Borderles en Datum.
Voor de Fax ondersteuning worden basisinstellingen geboden, hierbij met name XMIT en remote fax instellingen. Er zijn instellingen voor het adresboek en een tweede nummer kan worden opgeslagen.

Voor het beheer worden alleen tijdinstellingen aangeboden.


chapter_3103
Als algemene instellingen zijn Auto Power off, Sleep time, volume en display instellingen te noemen. Verder wordt de nodige algemene informatie getoond.

Als algemene netwerkinstellingen zijn services, notificaties en protocollen, het regelen van certificering en het met meer detail configureren van tet SNTP-protocol te configureren. Instellingen voor bedraad en draadloos netwerk de Primary en secondary WINS- en DNS-server IP’s kunnen worden ingesteld. Voor bedraad net werk zijn het NETBIOS of het standaard gebruik van een ipv6 adres in te stellen. Als draadloze instellingen zijn nog het Netwerk SSID en channel, Network Encryption Key, client + server certificaat verificatie en IPv6 te noemen.

Als scaninstellingen kunnen worden genoemd Scan to FTP, Scan To Network, Scan To Media, Add date and time, file type, kwaliteit, auto crop, dubbelzijdig, ADF automatisch uitlijnen, helderheid en contrast. Voor printen De webserver kunnen verschillende papiertypes en groottes en het standaard gebruik voor de verschillende lades worden geconfigureerd.

Voor faxen kan de kleurinstelling, het contrast, de documentgrootte, en automatische nummerherhaling en wat nummerkeuze voorinstellingen worden aangepast en adressen kunnen in het adresboek worden toegevoegd.

Voor de beheerders rol wordt een Secure Function Lock en de nodige andere unieke instellingen aan.


chapter_4
Onderin de Advanced tab is nog een knop geplaatst, Other Print Options (Y) die toegang geeft tot een dialoog met nog meer instellingen:De bovenste optie geeft toegang tot de Change Data Transfer Mode-instelling. Die data transfer mode is te optimaliseren voor printkwaliteit en printsnelheid. Waar de standaard aanbevolen setting voor optimaliseert is niet duidelijk.

De tweede optie regelt de Advanced Color Settings. Zo kunnen halftinten door dithering (rasterpatronen) of diffusie worden benaderd. Dithering is meer geschikt voor zakelijk printwerk met grafieken met wel gedefinieerde overgangen. De diffusie optie is meer geschikt voor de zachte kleurovergangen van bijvoorbeeld foto’s. Verder staat op dit tabblad de fascinerende match monitor functie. Heeft de software waarvan uit wordt geprint zijn eigen match functie, dan zet je deze optie uit. De optie kan worden gebruikt als de gebruiker de weergave op de monitor wil benaderen. Wat voor algoritme wordt gebruikt om een multifunctional een lichtgevend scherm te laten benaderen wordt niet duidelijk gemaakt. Twee effecten komen mij zo voor de geest:
 • Deze bron stelt dat dit vooral te maken heeft met de beperkte kleurruimte van de monitor. Dit klinkt plausibel en kan betekenen dat de kleurruimte van je afdruk door de printerdriver wordt beperkt om die van de monitor te benaderen. Gewoon proberen en kijken of het bevalt lijkt het devies. Ik kan mij alleen geen situaties bedenken wanneer ik dit wenselijk zou vinden.
 • Een ander effect is dat het licht uitstralend beeldscherm een afbeelding anders doet ervaren dan een print op papier. Dit is te ondervangen door de monitor op een intensiteit in te stellen die in de buurt komt van hoe een afdruk bij bepaalde belichting (lamp licht, daglicht) toont.
Het derde tabblad, Reduce Smudge, regelt het reduceren van het risico op uitvegen. Opties worden gebonden voor enkelzijdige afdrukken, dubbelzijdige afdrukken en afdrukken op Glas(foto)papier. Bij glanspapier is deze instelling aan of uit te zetten, in beide andere gevallen is te kiezen tussen uit, laag en hoog. Deze mogelijkheden moet je pas gaan gebruiken als het probleem zich voordoet bij het papier dat je gebruikt. Met de instelling stuur je op de printsnelheid. De combinatie van papier en inkt resulteert in een bepaalde droogtijd. Eigenlijk moet je deze mogelijkheden lezen als dat de fabrikant tolerantie heeft ingebouwd voor alternatieve inkt- en papiersoorten.

In het vierde tabblad, Retrieve Printer Color Data, is een functie die wat onduidelijk blijft. Zou de multifunctional worden vervangen, dan wordt aangeraden om de besturingssysteeminstellingen voor dit apparaat te laten matchen met die van de multifunctional. Wat er dan precies wordt aangepast blijft mij onduidelijk.

Met het vijfde tabblad wordt geregeld of van alles wat wordt geprint op de pc een pdf-archief wordt aangelegd. Voor een klein bedrijf kan dit handig zijn om prints te kunnen terughalen, of om te controleren welke documentstatus precies is afgedrukt.

De zesde tab tenslotte is een optie die na transport van de multifunctional kan onderdrukken dat bepaalde regels of afbeeldingen vager worden afgedrukt. De setting zou de uitlijning van de printerkop aanpassen. De instelling is hierbij afhankelijk is van de papiergrootte van voorkeur (A3, JIS, Ledger of A4, Letter of andere groottes).


chapter_5
Hieronder nog iets meer schermen van Brothers iprint&scan zoals die ten tijde van de review op Windows Phone en Android te zien waren. Dit is meer bedoeld als een impressie dan een uitputtende uitleg.


chapter_51
chapter_52
Let op, software is geconnecteerd aan een Brother MFC-J480DW, ten tijde van de review wilde ik zo in ieder geval een impressie geven van de iprint&scan op een Android toestel.

Volgende: Afsluitend Brother MFC-J6930DW 04-'19 Afsluitend Brother MFC-J6930DW
Volgende: Menu Brother MFC-J6930DW 2 06-'18 Menu Brother MFC-J6930DW 2

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze post


Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.